Tarihçe


ODANIN KURULUŞU

Herşey Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 22.01.1990 tarih ve 6212 sayılı yazısı ile ete kemiğe bürünmeğe başladı. Geçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Orhan Morgil’in imzasını taşıyan yazıda yasanın 15. maddesine göre Karaman ilinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası kurulacağı belirtiliyordu. Odanın kurulması için 12 Mayıs 1990 günü saat 9.30 da yapılacak olan toplantıya katılmaya çağıran yazıda ayrıca izin belgel erinin de verileceği duyuruluyordu.

13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre yıllardan beri gündemde olan örgütlenme Orhan Morgil’in yazısı ile yaşama geçiyordu.


© Copyright 2017. All Rights Reserved.