KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI’NA DAVET

KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile Proje Teklif Çağrısı 2019-01 "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi" ve 2019-02 “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” isimli yeni çağrılar yayınlamıştır. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında oluşan yeni destek paketi ile KOBİ’lere 1. Çağrı için 100 Milyon TL ve 2. Çağrı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL destek verilmesi planlanmıştır.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’na yönelik projesini hazırlayan KOBİ’ler, projelerinin değerlendirici kurul tarafından kabul edilmesi durumunda destek alma hakkı kazanacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı ve çağrı şartlarını sağlayan işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru şartları ve diğer hususlar http://www.kosgeb.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Teklif Çağrılarında belirtilmektedir.

İşletmelerimizin KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programından yararlanmalarını teminen Destek Programının ve çağrı içeriğinin duyurulması için 04.04.2019 tarihi (Perşembe günü) saat 10:30'da Karaman OSB Müdürlüğü Toplantı salonunda tanıtım toplantısı yapılacaktır.

Karaman İlimizde faaliyet gösteren imalatçı işletmelerimizin KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programından azami ölçüde yararlanmalarını sağlamak için KOBİ-GEL Çağrısına ve OSB Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan toplantıya Karaman SMMM Odamız Üyelerinin ve özellikle İmalatçı firmalarının/mükelleflerinin katılımı hususunda gereğini arz ederiz.

KARAMAN S.M.MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

 


© Copyright 2017. All Rights Reserved.